Näs borgruin uppfördes av Sverkersätten på Visingsö sydspets i mitten på 1100-talet och är därmed Sveriges äldsta kungaborg. Borgen är strategiskt placerad och lättförsvarad och här passerar många viktiga vattenvägar, dåtidens motorvägar, mitt i händelsernas centrum och en viktig centralpunkt i Sverige. Näs spelade en viktig roll i tronstriderna mellan Sverkerska och Erikska ätterna under 1100- och 1200-talet, fyra kungar har dött här: Karl Sverkersson mördades 1167, Erik Knutsson dog sotdöden 1216 liksom Johan Sverkersson 1222, Magnus Ladulås, siste kungen som regerade på Näs dog här av sjukdom 1290. Även Birger Brosa dog här år 1202.
Även den isländske sagodiktaren Snorre Sturlasson var på besök och omtalar Näs som ansenlig och det starkaste i hela riket där konungen förvarar sina dyrbarheter. Förmodlingen uppe i det runda tornrummet som endast var tillgänglig genom ett hål i taket.
Mellan 1130 och 1249 satt omväxlande elva Sverkerska och Erikska kungar på Näs. Under Birger Jarls tid tappade Näs något i betydelse samtidigt som Birgers söner Valdemar och Magnus Ladulås stred om tronen, nio år efter att fadern Birger dog 1266 förlorade Valdemar makten till Magnus men fick behålla Näs en tid.
Magnus Ladulås tre söner, kung Birger och hertigarna Erik och Valdemar känner vi genom Håtunaleken och Nyköpings Gästabud när de stred om makten, efter Gästabudet 1317 då Birger lät svälta sina bröder till döds utbröt uppror i landet, Birger flydde till Danmark och kung Erik Menved för att få hjälp, i de strider som följde förstördes Näs troligen av Carl Elinesson Sparre som stod i täten för smålänningarna när de återerövrade Visingsö.

The ruin of Näs Castle
is built by the Sverker family in the middle of the 12th century and is thereby Sweden's oldest Castle of a King. The Castle is strategic placed and easy to defend, on a spot where many big waterways cross and it was straight in the middle of the events of Sweden's history. Näs Castle played an importent part in the struggle for the Swedish throne between the families of Sverker and Erik during the 12th- and 13th centuries. Four kings has died here: Karl Sverkersson was killed 1167, Erik Knutsson died of sickness 1216 as did Johan Sverkersson 1222, Magnus Ladulås, the last king that ruled on Näs died of illness 1290. Also Birger Brosa died here the year 1202.
Also the Icelandic storyteller Snorre Sturlasson visited Näs and wrote about Näs as considerable and the strongest stronghold in the entire Sweden.
It was demolished 1318 in battles between Danish army and the inhabitants of Småland led by Carl Elinesson Sparre.

Tillbaka / Back