VIsingsö, med Per Brahes Visingsborg och Brahehus samt Brahekyrkan. Sveriges första kungliga borg, ruinen av Näs borg, som är känt bl a från Arns rike.

Visingsö,
Per Brahe's Visingsborg and Brahehus and the Brahe church. Sweden's first royal castle, the ruin of Näs castle, also known from Jan Guillou's books about the crusader Arn Magnusson.

Tillbaka / Back