Suntaks gamla kyrka väster om Vättern.

Suntak's old church west of lake Vättern.

Tillbaka / Back