Habo kyrka från 1600-talet men fick sitt nuvarande utseende 1723. En katedral av trä. Nästan varje tänkbar yta är täckt med målningar av Jönköpingsmålarna Johan Kinnerius och Johan Christian Peterson 1741–1743. Målningarna illustrerar Martin Luthers katekes, en sammanfattning av den kristna läran.

Church of Habo,
from 17th century but got its appearance of today 1723. A cathedral of wood. Paintings made by Johan Kinnerius and Johan Christian Peterson 1741–1743.

Tillbaka / Back