Väversunda kyrka byggdes ca 1160. Förnämlig smidesdörr och fina valvmålningar från medeltiden, klicka på gubbarna inne i kyrkan för att se dem!
På gården intill föddes 1779 den internationella kemiska formelsystemets upphovsman kemisten Jacob Berzelius.


Väversunda church, built ca 1160. Nice sculptured door of iron and very nice arch paintings from Middle Ages, click the green figures inside the church to see the paintings.

Tillbaka / Return