To read about Bjälbo in english scroll down.

Bjälbo… skulle man vilja sätta fingret på Sveriges mest centrala och betydelsefulla punkt och finna dess bultande historiska och politiska hjärtslags ursprung så skulle man kunna peka just här på Bjälbo. Innan Sverige liknade det enade rike vi känner idag stod makten mellan fyra släkter med ursprung i det bördiga Östergötland och Västergötland: Eriksätten, Stenkilska ätten, Sverkerätten (sverker vilka kan givit namn till Sverige: svea rike) samt Bjälboätten från Bjälbo, senare kallad Folkungaätten med t ex Magnus Ladulås och hans söner Birger, Erik och Valdemar vi känner igen från Håtunaleken och Nyköpings gästabud. Här på Bjälbo föddes i början på 1200-talet Bjälboättens förste kändis: Magnus Minnessköld, far till riksjarlen Birger Jarl som gjorde fred och enade Sverige och anlade Stockholm. Man kan säga att här stod Sveriges vagga, eller fyra stycken för att vara precis, Bjälboättens fyra kungar banade allesammans vägen för nationalstaten Sverige och de blev också kungar över Norge och Danmark. Som folkungarnas stamgods var Bjälbo rikets förnämaste kungaresidens.
Birger Jarls mor var Ingrid Ylva - änka efter Birger Jarls far Magnus Minnesköld - Bjälbosläktens ättemor och beställare av de klockor som fortfarande ringer i Bjälbo kyrka. Denna stenkyrka byggdes på 1100-talets första hälft och ingick som en del i Bjälboättens stamgård och huvudgård Bjälbo. Av huvudgårdens förnäma boningshus finns inga synliga rester kvar över mark men sannolikt låg byggnaderna omedelbart väster om kyrkan, Bjälbo trädgård, till vänster i bilden ovan rakt framför nuvarande huvudentré. Runt kyrkan och gården växte under 1200-talet upp en by med inte mindre än 14 gårdar.
Stenkyrkan som ersatte en äldre stavkyrka betraktades som privat men var ändå avsedd att rymma sockens alla innevånare under gudstjänst eller i orostider. Det kraftiga tornet byggdes omkring 1220 och kunde fungera som försvarstorn och härbärgera sockenbefolkningen, förutom att dess storlek också visade ägarens status och maktställning mot kyrkan såsom samhället. På medeltiden var kyrkans makt sammanvävd med den värdsliga och kyrkan var långt viktigare för maktens män än vi kan föreställa oss i dag. Maktens spel byggde på allianser, inte minst gällde det även ingiften i betydande släkten. Kyrkans västportal, nuvarande huvudentre, var förbehållen Bjälboätten. Tornet var dess privata utymme lika mycket som kyrkans.
Den förste kända Bjälboättlingen var Folke den Tjocke, farfar till Magnus Minnesköld och Birger Brosa. Birger Brosa är känd från Guillous böcker om Arn och också han bodde på Bjälbo. Ingrid Ylvas man Magnus Minnesköld är den förste skriftligt säkerställda innehavare av Bjälbo. I början på 1200-talet födde Ingrid Ylva en son till Magnus Minnesköld: Birger Jarl. Birger Jarl enade Sverige och byggde Stockholm. Men vi kanske har mest Ingrid Ylva att tacka för Sveriges enande för att utan hennes uppfostran och gedigna utbildning av sönerna i latin och grekisk demokrati, å allt som kan inrymmas i statsvetenskap på denna tid och mer därtill - läror som kvinnor ofta förskaffade sig i kloster - och utan allt som en framtida statsman bör kunna hade Birger Jarl inte kunnat bli så lyckosam. Makt byggdes inte enbart med våld, inte ens på denna tid, utan mest med diplomati.
Birger Jarls son Valdemar utsågs till Sveriges kung 1250. Valdemar kom dock senare i konflikt med sin bror Magnus Ladulås som tog över makten 1275 och dog i Bjälbo senhösten 1290. Magnus Ladulås två söner av tre: hertig Erik och Valdemar höll vårfrudagen 1306 bröllop i Bjälbo för fem förnäma riddare, men bröllopet var också avsett att dölja hertigarnas truppsammandragning inför upproret mot sin bror kung Birger. Tre veckor senare inträffade den berömda Håtunaleken då hertigarna fängslade sin bror och först år 1317 kunde kung Birger gruvligt hämnas detta i Nyköpings Gästabud.
Magnus Ladulås undertecknade stadsprivilegiebrevet för Jönköping i Bjälbo 1284. 1353 skänkte kung Magnus Eriksson Bjälbo kyrka till nunnekonventet S:t Ingrids kloster i Skänninge. Några år senare skänkte hans mor Ingeborg hela Bjälbo till klostret. Vid reformationen 1527 drogs klostrets egendomar in och Bjälbogårdarna blev kronogårdar.
Delar av långskeppet byggdes om 1786 och gjordes större, tornet, koret, sakristian och delar av långhusväggen är helt original och tornet står märkvärdigt oförändrat alltsedan Birger Jarls tid.


Bjälbo church in the middle of the rich fields of Östergötland was owned by the Folkunga dynasty. If you want to point at one central place for the building of the young Sweden you would point here. With other words you could say that here stood the cradle of Sweden, or more precise four cradles, the Bjälbo dynasty was powerful and bore sons who became lords, bishops and also four kings over Sweden, Norway and Denmark. Probably the best known is Birger Jarl, who was born in Bjälbo at the beginning of the 13th century. During the period when he was effectively the ruler of the land he laid foundations for a stronger monarchy and of what Sweden would come to be, and introduced laws against harassment and founded the city of Stockholm.
Probably it is Birger Jarl's mother, Ingrid Ylva - the orderer of the bells that still today chime in the church tower - we have to be grateful to for the union of Sweden, without the knowledge she taught her young coming kings like write and understand Latin and greek democracy and everything a becoming king should know Birger Jarl should not got such success and we maybe shouldn't have speaking swedish today.
Today the tower of Bjälbo Church remains as evidence of the Bjälbo dynasty. Bjälbo church dates from the beginning of the 12th century on the place of an earlier wooden church. The tower was built in the 1220s and is a remarkable structur, and it is also remarkable untouched during all centuries. Originally it had six storeys and has been used as a dwelling, a storehouse and possibly as a sanctuary in times of unrest. Probably was the estate immediately west of the Church the main property of the family.
Birger Jarl's son Valdemar become the Swedish king 1250 but came into dispute with his brother Magnus Ladulås who got into power 1275. Magnus Ladulås' three sons duke Erik, duke Valdemar and king Birger you may have heard about in the “play of Håtuna” and the following “feast of Nyköping” 1317.

Tillbaka / Return