Gamla Uppsala, platsen är en av Nordens märkligaste kulturmiljöer. Här låg svearnas kungasäte och viktigaste kultplats under järnåldern, här finns ett av de största gravområden och här stod den första svenska ärkebiskopskyrkan.

Gamla Uppsala, one of the most remarkable cultural places in the whole North. Here was the royal power of the Svear and the most importent cult spot during Iron Age, and also one of the largest Aesir burial site and here was the first swedish archbishop's church built.

Tillbaka / Back