Stockholm, Ulriksdal slott, Jarlabankes bro i Täby och Täby kyrka med målningar av Albertus Pictor.

Stockholm,
Ulriksdal's castle, Jarlabanke's bridge and church of Täby with paintings by Albertus Pictor.

Tillbaka / Back