Huseby bruk mitt i Småland var ett komplett självhushållande samhälle med fabriker och verkstäder.

Huseby work in the middle of Småland was a complete self-subsistent society with factories and workshops.

Tillbaka / Back