Simrishamn i östra Skåne vid Östersjöns vatten. Benämndes fordom Cimbrishamn, cimbrer var ett folk från Jylland som besegrades av romarna 101 f Kr men namnet har en annan förklaring: Simrishamn kan härledas från Simbrosa eller i 1161 avskrift Symbirshafn, som i sin tur kan spåras till kyrkbyn som låg invid Tommarpsån utlopp som då kallades Simbra ’den långsamt flytande’, och Os ’mynning’: Simbrosa hamn.
Simrishamn uppkom i samband med Hansans expansion eller det skånska sillfiskets uppsving under högmedeltiden.

Simrishamn in east Skåne by the Baltic Sea. Former named Cimbrishamn, “cimbers” came from Jylland and was defeated by the Roman 101 BC, however this name has another explanation, it comes from the small village Simbrosa that lied by the small river Simbra, Simbra means slowly flowing and ‘Os’ means its fall or flow.

Tillbaka / Back