odensala

Kumla kyrka är byggd på en ättebacke i 1300-talets början. I slutet av 1400-talet slogs valven som fick kalkmålningar 1482 utförda av målaren och pärlstickaren Albertus Pictor. I mitten på 1700-talet befanns klocktornet vara i så dåligt skick att man byggde ett nytt kyrktorn till de dyrbara kyrkklockorna och nya fönster togs upp.
Albertus Pictor är född i Immenhausen i Tyska Hessen cirka 1440 och är utbildad pärlstickare, han kunde även latin och var musiker. Han gifter sig 1473 med änkan till Johan Målare vars verkstad han också övertar. Han och hans verkstad på ca fem personer hinner smycka ett trettital svenska kyrkor varav Täby och Härkeberga är de mest kända innan han dör cirka 1509.Church of Kumla is built in the beginning of 14th century. In the end of 15th century the arches was raised and the ceiling paintings was done 1482 by Albertus Pictor. The tower was added in the middle of 1700 for the church bells.
Albertus Pictor is born Immenhausen in Hessen in Germany ca 1140. He married the widow of another painter and he and his workshop of five persons manage to accomplish about thirty swedish churches before he dies ca 1509.