Mälsåker slott, dess historia är höljd i dunkel men sträcker sig från medeltiden, det man vet säkert är att ägaren riksrådet Gustav Soop på 1670-talet lät Nicodemus Tessin d.ä. modernisera huset till ett barockslott. Slottet bytte ägare sen några gånger och 1943 köptes det av den norska legationen, polititroppen, för utbildning av flera tusen norska infanterisoldater mitt under brinnande krig trots den svenska neutralitetspolitiken, under täckmanteln "polisutbildning". Här verkade Revolver-Harry vars sekreterare senare skulle bli än mer känd: Astrid Lindgren. Förutom Mälsåker hade man tjugotal andra läger och baser i Sverige.
En kall januarinatt 1945 fattade taket eld orsakat av sprickor i skorstensmurarna, taket rasade in och slottet stod sen utan riktigt tak tills 1951 men då hade slottet hunnit tagit stor skada. 1993 begynte Riksantikvarieämbetet ett omfattande restaureringsarbete som fortfarande pågår.

Slottet är öppet för allmänheten sommartid.

Mälsåker Castle,
its history is shrouded in mystery but reach from the Middle Ages, what we know for sure is that the former owner national council Gustav Soop during 1670 let the architect Nicodemus Tessin the older modernize the Castle into a baroque castle. The Castle exchanged owner a couple of times until 1943 when it was bought by the Norwegian legation to use as a training camp for several thousends soldiers during the war, in spite of the Swedish neutrality, it was called “police education”. Apart from Mälsåker they had about twenty other bases around in Sweden.
One very cold night of January 1945 under plentiful heating the roof catched fire and collapsed. The Castle didn't get a proper roof until 1951 and got badly damaged. 1993 the National Heritage Board begun an extensive restoration that still is in progress.

The Castle is open to the public during summertime.

Tillbaka / Back