Härkeberga kyrka från 1300-talet med valvmålningar från 1480-talet av Albertus Pictor även kallad Albrekt Målare. Albertus är född i Immenhausen i Tyska Hessen cirka 1440 och är utbildad pärlstickare, han kunde även latin och var musiker. Han gifter sig 1473 med änkan till en viss Johan Målare vars verkstad han också övertar. Han och hans verkstad på ca fem personer hinner smycka ett trettital svenska kyrkor varav Täby och Härkeberga är de mest kända innan han dör cirka 1510.

Church of Härkeberga
from 14th century and with ceilingpaintings made by Albertus Pictor in the year 1480. Albertus is born Immenhausen in Hessen in Germany ca 1140. He married the widow of another painter and he and his workshop of five persons manage to accomplish about thirty swedish churches before he dies ca 1510.

Tillbaka / Back