Tillbaka / Back

Örberga kyrka, centrala partier är från 1100-talets början men korsarmarna tillkom under 1400-talet och tornhuven på 1700-talet efter en storm då tornet förlorade sin översta våning. Lägg märke till de runda cylindrarna utanpå tornet, det är trapphusen som här förlagts utanpå.
Gå in i kyrkan!

Örberga church, the central part is from 12th century and the crossarms from 15th and the steeple from 18th century after a storm where the tower lost its most top floor. The cylindrical objects on both sides of the tower are stairwells.
Go inside the church!