Jarlabanke bro är en över 150 meter lång bro som stormannen Jarlabanke lät bygga ca år 1050 över våtmarken för att lättare kunna transportera gods och förnödenheter till bl a sina vikingaskepp. Jarlabanke "ägde" hela Tabu (idag Täby) och ansvarade för hela Vallentuna hundare (idag härad), i en hundare ingår fyra snäckor (stridsskepp) och hundra krigare. Kunde man inte ställa upp rätt antal krigare fick man betala ledungsskatt, föregångaren till vår dags skatt.
Denna bro är byggd av ditsläpade stenar med lera och grus i botten och har fungerat bra som landsväg ända fram tills dags dato, även för tung lastbilstrafik. Med tiden har runstenarna lagts åt sidan och stenar transporterats bort till andra byggen, år 2005 restaurerades bron till en tredjedel som den såg ut ungefär på vikingatiden, men den såg likadan ut i hela sin längd med stenar på var sida, förutom att den på vikingatiden var stensatt och inte grusbelagd.

Jarlabanke bridge,
is an over 150 meter long bridge that Jarlabanke let built ca 1050 over the wetlands to easier transport material to his ships. Jarlabanke owned whole Täby and was hold responsible for Vallentuna “hundare”, one hundare is four ships with all together hundred warriors.
The bridge is built with stones and worked well into these days even with heavy truck traffic, 2005 one third of the bridge's length was restorated.

Tillbaka / Back