Lids kyrka från mitten av 1200-talet med valvmålningar från mitten av 1400-talet av Albertus Pictor, även kallad Albrekt Målare. Albertus är född i Immenhausen i Tyska Hessen cirka 1440 och var utbildad pärlstickare, han kunde även latin och var musiker. Dessa kyrkomålningar utfördes i mitten på 1400-talet och är förmodligen hans mästarprov innan han skrevs in i borgarståndet i Arboga 1465. 1473 gifte han sig med änkan till en viss Johan Målare vars verkstad han också övertog. Albertus och hans verkstad på ca fem personer hinner smycka ett trettiotal svenska kyrkor – vilket saknar motstycke i svensk konsthistoria – innan han dör 1509. I år, 2009, är det alltså 500 år sedan han dog vilket vi hedrar. Han var samtida med och kallas därför ibland för Sveriges Leonardo daVinci. Tyvärr för oss använde inte Albertus samma al Fresco-teknik som Leonardo da Vinci så vår chans att resa tillbaka i tiden med Pictors tidsmaskin blir allt sämre i takt med att målningarna bleks.
Förlagan Albertus använde sig av var Biblia Pauperum, en sammanställning av testamentliga händelser. De mest kända kyrkorna Albertus smyckat är Täby och Härkeberga kyrkor vilka ni också kan se på denna sajt. Mitt på en av valvpilastrarna på södra fönsterväggen ses Albertus Pictors självporträtt, det enda man känner till. Mitt emot på den fönsterlösa nordväggen ser ni kyrkoherden i Lid, Lars. I prånget bakom predikstolen som ni kan se ifall ni åker hit avbildas den som bekostade utsmyckningen, Olof Johansson, lågfrälseman och väpnare på Sparsta i Lid.
Triumfkrucifixet är från 1200-talet.

Church of Lid
from 13th century and with ceiling paintings made by Albertus Pictor in the middle of the 15th century. This could actually be his first ceiling painting. Albertus is born Immenhausen in Hessen in Germany ca 1440. He married the widow of another swedish painter and he and his workshop of five persons manage to accomplish about thirty swedish churches before he dies ca 1509. He was active at the same time as Leonardo da Vinci and is therefore often called Sweden's Leonardo da Vinci.
On the wall to south with the windows, you can see the only self portrait there is of Albertus Pictor.

Tillbaka / Back