Nyköpings Gästabud som den berättas i Erikskrönikan. Håtunaleken och Nyköpings Gästabud är de centrala kapitlen
i Erikskrönikan.
Erikskrönikan är det allra äldsta bevarade svenska skönlitterära verk och är inspirerat av de tyska riddarromanerna som
var populära i Europa under medeltiden. Denna krönika skrevs någon gång i början på 1300-talet av en eller
flera okända skrivare. Detta är ingen fiktion eller uppdiktad dikt utan verklighet som är dokumenterat på flera håll
om än dock måhända omskrivet i lite förskönande ordalag för att få den kommande kungen Magnus ställd i bra dager.
Fängelsehålan de bägge hertigarna slutade sina dagar i kan ni se i panoramorna från slottet, vid Borggården.
Om ni som jag inte tidigare har fattat vad som egentligen hände under Håtunaleken och Nyköpings Gästabud är min
förhoppning att detta kanske kan hjälpa er lite. Känsliga läsare varnas dock för detta är en blodig och grym historia!

Nyköping's banquet, or feast, as it is told in Erik's Chronicle. Nyköping's feast are the central chapter of Erik's Chronicle.
Erik's Chronicle is the oldest swedish imaginative literature found and was inspired by german romance that was
popular in Europe during the Middle Ages. It was the Middle Ages' television one could say.
The chronicle was written in the beginning of the 14th century by one or perhaps several unknown writers.
Please note this is the real stuff, no fiction, these events have occured on real and are well documented and
is one of the most well known event in the swedish history. You can see the dungeon where the both Dukes
ended their lifes in the panoramas of the castle, in the Castle's yard.
Please note that the english translation is not yet quite ready, however I hope you will understand with the help of
the existing translation and by the animated drawings that is universal understood in the meanwhile.


The horses I tried to draw you might think looks little square, it's not only to to give an medieval impression but the northern horses we had, called north-Sweden, is our old ancient wild horses, they were in fact big and strong and square, perfect to scare enemies in battle with, but also amenable and well suited for the hard work in the woods or in the fields. They are also known for their good memory. When monks tried to establish the new and faster horses from the south they only got laughed at, who could be scared by those thin and emaciated poor horses?! A women horse?! However the poor southern horses raised on the open flat land run faster and within time during Middle Ages they became more established. The north-Sweden horses were though still in work in the woods and fields into late 1960. Today the emaciated poor southern horses are in the vast majority and we only got a few of the north-Sweden left, that is a pity since these big strong but very calm and kind horses with their beautiful long mane and tail and the long hair on the hoofs are in my opinion the most beautiful horses ever and should have its own given place in our cultural scenery.

If you encounter any problems wieving the animation download the latest Flash-plugin here.

Hittar ni några fel i den moderna svenska översättningen skriv då gärna till jochum•illustrata.com, byt ut punkten till snabel-a förstås, detta gör jag för att försöka undvika onödig spam.