Brunnsta gård, från 1700-talet, landsgård för stadens borgare. En miljö som riskerar att försvinna?

Brunnsta farm, from the18th century, a country farm for the bourgeoisie. An environment maybe soon to disappear?

Tillbaka / Back