Eksjö var tingsplats redan på 1300-talet, Erik av Pommern gav Eksjö stadsrättigheter i början av 1400-talet. Gamla stan – norr om torget – med hus uppförda på 1600-talet följer den senmedeltida stadsplanen efter staden brann ner 1568 under det Nordiska Sjuårskriget. Än idag kan vi promenera bland denna 400-åriga pittoreska trähusstads smala gator.
1856 brann staden igen men den norra stadsdelen lyckades med stadsinnevånarnas hjälp undgå den röda hanen, varvid en ny stadsplan uträttades för den södra delen med nyklassicistiska räta gator – med hygien och brandsäkerhet i åtanke.

Eksjö were a thing already in the 14th century, Erik of Pommern gave Eksjö its license in the beginning of 1400. In the Old city – north of the square – are the houses built in the 17th century following the late Middle Age street plan that was formed after the city was burned down 1568 during the Nordic Seven-years-war. We can still today walk between these 400-year old picturesque wooden houses.
The town was burning again 1856, though the Old city's northern part was luckily saved and a new plan was made for the south part with modern straight and wider streets.

Tillbaka / Back