odensala

Härnevi kyrka är byggd på 1400-talet förmodligen på platsen för en äldre kyrkobyggnad, vilket kanske förklarar varför dopfunten är från 1200-talet liksom sakristian. Valven tillkom något senare och både valv och väggar fick kalkmålningar omkring 1480 utförda av Albertus Pictor. 1769 upptogs fönstren mot norr och under 1800-talet förstorades dom.
Albertus Pictor är född i Immenhausen i Tyska Hessen cirka 1440 och är utbildad pärlstickare, han kunde även latin och var musiker. Han gifter sig 1473 med änkan till Johan Målare vars verkstad han också övertar. Han och hans verkstad på ca fem personer hinner smycka ett trettital svenska kyrkor varav Täby och Härkeberga är de mest kända innan han dör cirka 1509.
Härnevi skrevs 1257 Hernawij där Härn är ett namn på gudinnan Fröja och vi betyder helgedom, alltså "Fröjas helgedom". Härnevi ligger i Torstuna härad i Fjädrundaland, eller Fjärdhundraland, vilket var ett av de uppländska folklanden och borde ha bestått av fyra hundare men var i själva verket fem: Lagunda, Simtuna, Torstuna, Trögd och Åsunda. Fjädrundaland i sin tur sammanslogs 1296 med Tiundaland, Attundaland, och Roden (samt Gästrikland) till Upplands lagsaga. En lagsaga är ett område en viss lag gällde innan de första rikstäckande lagarna stiftades
.


Church of Härnevi replaced an older church on this spot in the 15th century. A few years later the arches was raised and in about 1480 the ceiling paintings was done by Albertus Pictor. The windows toward north was made 1760 and in the 19th century they became enlarged.
Albertus Pictor is born Immenhausen in Hessen in Germany ca 1140. He married the widow of another painter and he and his workshop of five persons manage to accomplish about thirty swedish churches before he dies ca 1509.
Härnevi wrotes 1257 Hernawij where Härn is a name by other of the goddess Fröja, and vi means sanctuary, with other words "the Sanctuary of Fröja".