Jelling, på den högst belägna platsen väster om Vejle skapade kungarna Gorm den äldre och hans son kung Harald Blåtand denna unika plats i slutet av 900-talet. Först en skeppssättning, följt av två runstenar och de stora gravhögarna samt sist en kyrka, området sattes 1994 upp på UNESCO:s världsarvslista. Gravhögarna och en av runstenarna är exempel på hednisk kultur medans kyrkan och den andra runstenen illustrerar kristnandet. Den norra gravhögen innehåller en tom gravkammare där Gorm antas ha legat men vars kvarlevor senare tror man har flyttats till under kyrkans golv. Den södra högen saknar grav.

Den mindre runstenen vid kyrkan restes på 950-talet av Gorm till minne av sin hustru Tyra Danebot och på denna sten omnämns Danmark för första gången, texten lyder översatt: "Konung Gorm gjorde dessa kummel efter Tyra, sin hustru, Danmarks bot".
Den större tio ton tunga stenen ristades ett par decennier senare av sonen Harald till minne av sin far och där han omtalar sig som den som vann hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna, dock är sista satsen om kristnandet tillagt lite senare. Texten lyder: "Harald kung lät göra dessa kummel efter Gorm, sin fader, och efter Tyrvi (Tyra), sin moder. Den Harald som lagt under sig hela Danmark och Norge och som kristnade danerna." Runstenen är utsmyckad med djurornamentik vars stil kommit kallas för jellingstil.

Och ja Harald har av dunkel anledning (man tänker nog på föreningen av Danmark–Norge) fått namnge en senare standard för trådlös kommunikation, Bluetooth, dock hade inte Harald en blå tand som man kan tro utan med tand menas i detta sammanhang antingen ett svärd eller så kommer det från ordet thane/thegn/tägn som betyder hövding.
Harald Blåtand var kung mellan 950 och ca 986 och bekämpade och övervann sina grannar och enade Danmark och Norge till ett kungarike samt införde kristendom som officiell religion. Harald organiserade de s.k. jomsvikingarna, en sorts elitkrigare och en av dem, Styrbjörn Starke, sände Blåtand för att erövra delar av Sverige men sveakungen Erik Segersäll satte stopp för försöken vid Fyrisvallarna år 985. Harald blev senare också osams med sin son Sven Tveskägg och de möttes i ett slag öster om Århus där Blåtand blev träffad av en pil från Tveskäggs mannar och dog varvid Tveskägg övertog kungakronan. Sven Tveskägg i sin tur slutade sina dagar (år 1014) som kung över England.
Lite mer läsning: http://www.wadbring.com/historia/sidor/aettdanmark.htm

Jelling,
at the highest point in the landscape the kings Gorm the Old and Harald Bluetooth created this unique site in the end of 9th century. First a huge ship-shaped stone circle then the rune stones and the big mounds, examples of pagan Nordic culture and last the church illustrating the Christianization. Jelling is included on UNESCO's list of historical monuments, the World Heritage List.
The mound in north contains an empty wooden chamber without remains of a burial, but it is believed that Gorm the Old was buried here first and later the remains was moved to a place beneath the church's floor.

The smaller runestone was erected by Gorm the Old in memory of his wife Tyra Danebot, this is also in fact first time Denmark is mentioned ever. The runes says: "King Gorm made this grave stone after Tyra, his wife, Denmark's penance.". (actually I have no idea what bot means here, sorry).
The bigger runestone (weights 10 ton kilo) is carved about twenty years later by Harald Bluetooth in memory of his father Gorm the Old. Harald speaks about himself as he who won the whole Denmark and Norway och made the danes Christian. The rune says: "King Harald ordered this monument after Gorm, his father, and after Tyra (Tyrvi), his mother. That Harald who won for himself all of Denmark and Norway and made the Danes Christian." This declaration is known as the birth certificate of Denmark.

And yes, Harald Bluetooth has for som reason given name to the later standard of wireless communication (connecting Denmark–Norway perhaps?). One of his sons though, Sven Tveskägg (Two-beard), killed later on his father Harald and eventually become king of England.

Tillbaka / Back